Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Księst­wie

Nekropolię w Księst­wie możemy znaleźć na skraju lasu, w południowo-zachodniej części wsi, tuż przy zarośniętej, ledwo widocznej leśnej drodze. Sam cmen­tarz jest niewielki, zachowało się na nim tylko kilka nagrobków. Uwagę zwraca przede wszys­tkim ogromny, wysoki grobowiec, o formie niespo­tykanej na innych tego typu cmen­tarzach. W jego bliskim sąsiedztwie leży duża betonowa płyta przed­staw­ia­jąca mod­lącą się postać, kilka poprzewracanych stelli, betonowych obramówek i drugi, choc znacznie mniejszy, grobowiec rodzinny.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Miejsce jest bardziej znane dzięki
zna­j­du­jącemu się obok cmen­tar­zowi
z okresu I wojny świa­towej…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa