Sta­j­nia i wozow­nia rezy­dencji rodziny Scheiblerów w Ozorkowie

ozorkow wozownia

Charak­terysty­czny budynek położony na rogu ulic Żerom­skiego i Wig­ury był niegdyś jed­nym z budynków gospo­dar­czych rezy­dencji Scheiblerów. Zbu­dowano go około 1900 roku. Jego lewa część przez­nac­zona była na sta­jnie, prawa zaś miała pełnić funkcję wozowni. Po wojnie budynek prze­bu­dowano. W jego elewacji zna­j­duje się sześć otworów oki­en­nych i dwa drzwiowe, zakońc­zone półkoliś­cie. Przykryty jest dwus­pad­owym dachem z naczółkami.

Obec­nie w lewej części mieści się Izba His­torii Miasta Ozorkowa, w prawej sklep spoży­w­czy.

 


Danuta Trz­cińska (red), Architek­ton­iczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa