Dom Jana Samuela Zacherta w Zgierzu

zgierz dom jszacherta

Jan Samuel Zachert był założy­cielem i starszym cechu suki­en­ników w Zgierzu. Do miasta przy­był wraz z rodz­iną jeszcze przed pod­pisaniem umowy zgier­skiej w 1821 roku.

zgierz domjszacherta archDom Jana Samuela Zacherta na pocztówce z początku XX wieku (frag­ment)..

Sto­jącą do dziś kamienicę przy dawnym Nowym Rynku (obec­nie Plac Jana Kil­lińskiego 1) wznie­siono pod koniec lat 20-tych XIX wieku. Jest to narożny, piętrowy budynek przykryty trójs­pad­owym dachem. Wyglą­dem naw­iązy­wał do domu Jana Fry­deryka Zacherta (przed prze­bu­dową), sto­jącego po prze­ci­wnej stronie rynku. Od strony ulicy Długiej, kamienica połąc­zona jest z niższą, parterową ofi­cyną.

 


Fun­dacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedz­ictwa Kul­tury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza [w:] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=trakt-jeza&hl=pol

 


Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa