Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Glin­niku

Cmen­tarz położony jest na skraju wsi, odległości 70 metrów od drogi prowadzącej do miejs­cowości Smoleńsk. Łatwo rozpoz­nać go po widocznym z daleka szarym, kami­en­nym murze oraz trzech fila­rach bramy i furtki cmen­tarnej. W cen­tral­nej części nekropolii zna­j­duje się drew­ni­any krzyż. Do dzisiejszego dnia zachowało się kilka­naś­cie nagrobków o zróżni­cow­anych for­mach; na wielu z nich zna­jdziemy wciąż czytelne inskrypcje. Szczególną uwagę zwraca nagrobek mający formę masy­wnego, płask­iego blatu. Cmen­tarz jest czynny i podlega parafii ewangelicko-augsburskiej w Zgierzu.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa