Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Kębli­nach

Autorem zdjęć jest Bartek Bijak. Źródło: http://www.cmentarzeewangelickie-lodzkie.pl/kebliny.htm

Cmen­tarz ewan­gelicki w Kębli­nach położony jest w zaga­jniku przy ulicy Nizin­nej, na północ od drogi bieg­nącej do Strykowa. Miejsce można rozponać po sto­jącej w pobliżu stacji bazowej GSM. Cmen­tarz otoc­zony jest pry­wat­nymi pos­es­jami i ogrod­zony siatką; na jego teren nie ma swo­bod­nego wstępu. Do obec­nych cza­sów zachowało się kilka zde­wastowanych nagrobków i okala­jący nekropolię niski wał ziemny.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa