Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Gra­bieńcu

Dawny cmen­tarz w Gra­bieńcu zna­j­dował się u zbiegu dzisiejszych ulic Rojnej i Banachiewicza. Pozostałoś­cią po nim jest niewielki skwer obsad­zony starymi lipami i dębami, położony w sąsiedztwie super­mar­ketu. Ponoć jeszcze w lat­ach 80-tych można było znaleźć na nim nagrobki. Po ukończe­niu budowy osiedla Teofilów ostat­nie nagrobki usunięto i wyty­c­zono kilka ale­jek (wciąż widoczne są wkopane w ziemie krawężniki).

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa