Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Odzier­adach

Dawny cmen­tarz w nieist­niejącej dziś wsi Odzier­ady położony jest przy ulicy Rąbieńskiej, na prze­ci­wko restau­racji Złota Kaczka. Można rozpoz­nać go dzięki skupisku wiekowych drzew i zniszc­zonych filarów bramy. Ponoć jeszcze w lat­ach 70-tych zna­j­dował się w dobrym stanie; dziś znaleźć można na nim jedynie kilka frag­men­tów nagrobków i wys­ta­ją­cych z ziemi kami­en­nych obramowań nagrobków.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa