Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Rado­goszczu

radogoszcz cmentarz

Po niewielkim cmen­tarzu ewan­gelickim w Rado­goszczu nie pozostał dziś żaden ślad. W roku 1922 w jego sąsiedztwie założono katolicki cmen­tarz św. Rocha. Nekropo­lia szy­bko się rozras­tała. Po 1945 roku kato­lików zaczęto chować również na opuszc­zonym cmen­tarzu ewan­gelickim, co z biegiem czasu doprowadz­iło do zatar­cia granicy między nimi. Najs­tarsza część ewan­gelick­iej nekropolii została wchłonięta w obręb cmen­tarza katolick­iego około 1960 roku.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa