Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Antoniewie

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

antoniew-cmentarz.jpg


czytaj też:


rok założenia

I poł. XIX w.


rok założenia

I poł. XIX w.


Ewan­gelicki cmen­tarz w Antoniewie położony jest pomiędzy domami jed­norodzin­nymi, w niewielkim zaga­jniku. Wysokie drzewa, którymi jest porośnięty są widoczne już z ulicy Słowiańskiej, prowadzącej do Łodzi. Na cmen­tarzu zachowało się kilka zniszc­zonych nagrobków, głównie nis­kich, betonowych „opasek”, mogił ziem­nych oraz jedna, półokrągła płyta z widocznym miejscem po medalionie. Jeden z nagrobków ma wyjątkowo intere­su­jącą formę, to praw­dopodob­nie frag­ment stelli o bogatej orna­men­tyce, z umieszc­zonym z cen­trum trójkątem otoc­zonym roz­chodzą­cymi się promieni­ami, przy­pom­i­na­ją­cym oko opa­trzności. Tego typu nagrobek stanowi unikat na wiejs­kich cmen­tarzach ewan­gelic­kich w okoli­cach Łodzi. [2010]

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2017

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Antoniewie

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Augustopolu

Następny