Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Bechcicach-Kolonii

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

bechcice-kolonia.jpg


czytaj też:


rok założenia

lata 30-te XIX w.


rok założenia

lata 30-te XIX w.


Cmen­tarz w Bechcicach-Kolonii zna­j­duje się na połud­nie od wsi, na widocznym z daleka, sporym wzniesie­niu. Możemy dostać się do niego idąc polna drogą odchodzącą od głównej drogi bieg­nącej przez Bech­cice. Miejsce jest bardziej znane dzięki cmen­tar­zowi wojen­nemu z 1914 roku w którym spoczywa ponad 120 żołnierzy armii niemieck­iej i rosyjskiej. Brama cmen­tarna z 1935 roku i nagrobki żołnier­skie pojawią się przed oczyma zwiedza­ją­cych jako pier­wsze. Cmen­tarz cywilny jest straszy, prawdopodobnie założony został wraz z założeniem kolonii w latach 30-tych XIX wieku i zna­j­duje się nieco dalej, tuż za wysokim obeliskiem wyz­nacza­ją­cym kraniec cmen­tarza wojen­nego. Zna­jdziemy na nim kilka zde­wastowanych nagrobków o różnej formie, w tym jeden otoc­zony żelaznym płotkiem. Spoczywa w nim właś­ci­ciel dawnej cegielni w Bech­ci­cach. Co ciekawe, pochówków na cmen­tarzu dokony­wano także po II wojnie świa­towej, o czym świad­czą dwa współczesne krzyże sto­jące na tere­nie nekropolii wojen­nej. [2014]


Janusz Ziarnik, Cmen­tarz wojenny w Bech­ci­cach koło Lutomier­ska [w:] Na sier­adz­kich szlakach, nr 1/2006

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Bądkowie

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Bełchatowie

Następny