Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Dąbrówce Górnej

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

dabrowka-gorna1.jpg


czytaj też:


rok założenia

XIX w.


rok założenia

XIX w.


Nekropo­lia w Dąbrówce Górnej położona jest na północ od drogi bieg­nącej przez wieś, w niewielkim zaga­jniku położonym wśród pól. Zna­jdziemy na nim kilka­naś­cie intere­su­ją­cych, zróżni­cow­anych nagrobków. Wśród nich są dwa duże rodzinne grobowce (jeden z przewró­coną płytą), niskie nagrobki z płytą położoną u wezgłowia, przewró­cone stelle z piaskowca, żelazny krzyż usad­owiony na kami­en­nej pod­stawie oraz pominiki otoc­zone met­alowymi, bogato zdo­bionymi płotkami. Jeden z nich otacza dobrze zachowany gran­i­towy grób z medalionem przed­staw­ia­ją­cyjm młodą kobi­etę. To jeden z najrzadziej wys­tępu­ją­cych ele­men­tów na wiejs­kich cmen­tarzach w okoli­cach Łodzi, a wartości dodaje mu fakt, iż nie jest zniszc­zony. Na cmen­tarzu możemy również znaleźć mogiłę oznac­zoną małym drew­ni­anym krzyżem pochodzą­cym z 1916 roku oraz studnię, przykrytą frag­mentem żelaznej kraty z ogrodzenia jed­nego z nagrobków. Nad nekropolią góruje duży drew­ni­any krzyż z wyrytą datą „1923”. Więk­szość inskrypcji pisana jest tzw „gotykiem”, wyłącznie w języku niemieckim. [2009]

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2017

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Dąbiu

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Dąbrowie

Następny