Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Grabieńcu

Nieistniejący cmentarz ewangelicko-augsburski

grabieniec.jpg


rok założenia

XIX w.


rok założenia

XIX w.


Nieistniejąca dzisiaj wieś Grabieniec roz­cią­gała się na obszarze pomiędzy dzisiejszymi uli­cami Alek­sandrowską, Szczecińską, Rąbieńską, Cedry i aleją Pasjon­istów (Łódź). Główna droga prze­chodząca przez wieś biegła częś­ciowo po linii obec­nej ulicy Rojnej (do Wici). We współczes­nym nazewnictwie nazwa Gra­bi­e­niec zachowała się w odniesie­niu do niewielkiej uliczki bieg­nącej między uli­cami Trak­torową i Kaczeń­cową (to peryfe­ria dawnego Gra­bieńca). 

Początki osady się­gają 1796 roku. Wów­czas to właś­ci­ciel dóbr Kały Wielkie, Wyrzykowski, odstąpił 18 olę­drom część należącego do niego lasu. Początkowo kolonię nazy­wano Holen­drami Kałowskimi. Po II wojnie świa­towej Grabieniec został włąc­zony w granice Łodzi. Współczesne pro­cesy urban­iza­cyjne zupełnie zatarły ślady po tej dawnej osadzie olęder­skiej.

Dawny cmen­tarz zna­j­dował się u zbiegu dzisiejszych ulic Rojnej i Banachiewicza w Łodzi. Pozostałoś­cią po nim jest niewielki skwer obsad­zony starymi lipami i dębami, położony w sąsiedztwie super­mar­ketu. Ponoć jeszcze w lat­ach 80-tych można było znaleźć na nim nagrobki. Po ukończe­niu budowy osiedla Teofilów ostat­nie nagrobki usunięto i wyty­c­zono kilka ale­jek (wciąż widoczne są wkopane w ziemie krawężniki). [2016]


Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej do 1972 roku, Zgierz 2012

Ryszard Rosin (red), Łódź. Dzieje miasta, tom I, Warszawa–Łódź 1988

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Gościmowicach

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Grabinie

Następny