Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Karolewie

Nieistniejący cmentarz ewangelicko-augsburski

karolew.jpg

czytaj też:


rok założenia

poł. XIX w.


rok założenia

poł. XIX w.


Trudno jest dziś odnaleźć ślad po cmen­tarzu ewangelicko-augsburskim na Karolewie. To osiedle mieszkan­iowe zna­j­du­jące się obec­nie w południowo-zachodniej części Łodzi, było w XIX wieku samodzielną kolonią niemiecką. Założył ją w 1852 roku Karol Lubowidzki, admin­istru­jący należą­cymi do swo­jego ojca dobrami Brus i Widzew Żdżary. Trzy­dzieści lat później kolonię zamieszki­wało już 220 osób. Oprócz wspom­ni­anej nekropolii, funkcjonowała tu również niewielka szkoła dla ewan­gelic­kich dzieci.

Cmen­tarz zna­j­dował się przy dzisiejszej ulicy Wileńskiej, w bliskim sąsiedztwie obec­nych budynków szkoły pod­sta­wowej i przed­szkola. Jego obszar można dziś wyróżnić w tere­nie dzięki lekkiemu wzniesie­niu i grupie starych drzew. Ponoć jeszcze w lat­ach 60 XX wieku cmen­tarz był ogrod­zony, a w dniu Wszys­t­kich Świę­tych na nagrobkach zapalano znicze. Na początku lat 70-tych cmen­tarz został zlik­wid­owany. Na jego tere­nie założono skwer; dziś zna­j­duje się na nim plac zabaw. [2015]


Andrzej Kubik, Krystyna Bal­sam, Rys dziejów Karolewa, Wirtu­alne Muzeum Karolewa (dostęp: 18 lutego 2015)

Wywiad Danuty Pos­piech z panem Karolem Popławskim, Wirtu­alne Muzeum Karolewa (dostęp: 18 lutego 2015)

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Karolewie

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Karolinowie

Następny