Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Kobylach

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

kobyle1.jpg


czytaj też:


rok założenia

lata 80-te XVIII w.


rok założenia

lata 80-te XVIII w.


Cmen­tarz w Koby­lach położony jest przy podrzęd­nej drodze bieg­nącej w stronę wsi, odbi­ja­jącej na połud­nie od trasy prowadzącej do Grabowa. Łatwo poz­nać go po zaras­ta­jącej go roślin­ności i niewielkim wyniesie­niu na jakim jest usy­tuowany. Założony został praw­dopodob­nie w lat­ach 80 XVIII wieku. Kobyle, będące wów­czas włas­noś­cią arcy­biskupstwa gnieźnieńskiego, w 1780 roku zasied­lone zostało przez osad­ników olęder­s­kich. Już dziesięć lat później wieś liczyła 17 domów i ponad 50 mieszkańców. Zachowany do dzisiaj cmen­tarz prawie na całym obwodzie otoc­zony jest niskim murem z pol­nych kamieni. Na jego tere­nie zachowało się kilka zde­wastowaych nagrobków pochodzą­cych z początku XX wieku; na niek­tórych można odczy­tać jeszcze wyraźne inskrypcje w języku niemieckim. [2012]


Jerzy Szałygin, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Ziemi Łęczyckiej, Warszawa 2007

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2017

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Klementynowie

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Kociszewie

Następny