Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Kontrewersie

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

kontrewers1.jpg


czytaj też:


rok założenia

XIX w.


rok założenia

XIX w.


Cmen­tarz w Kon­trew­er­sie był praw­dopodob­nie miejscem spoczynku dla mieszkańców Dzierżanowa, licznie zamieszki­wanego niegdyś przez lud­ność wyz­na­nia ewangelicko-augsburskiego. Obiekt zna­j­duje się tuż przy pol­nej drodze bieg­nącej ze wspom­ni­anej wsi do szosy Kuciny–Puczniew, w niewielkim lesie. Trudno przeoczyć go ze względu na widoczny od drogi, betonowy mur. Niestety, nie przetr­wała do naszych cza­sów brama ani furtka cmen­tarna. Na samej nekropolii zna­jdziemy kilka­naś­cie nagrobków lub ich frag­men­tów, w tym dwa mające intere­su­jącą formę ściętego pnia dębu. Zwraca uwagę duża płaska płyta nagrobna leżąca przy głównej alei cmen­tarza, oraz wysoki, drew­ni­any krzyż oznac­zony datą „1985”. [2007]

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2017

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Konstantynówku

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Korablewie

Następny