Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Ksawerowie

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

ksawerow1.jpg


czytaj też:


rok założenia

lata 80–90-te XVIII w.


rok założenia

lata 80–90-te XVIII w.


Cmen­tarz w Ksawerowie położony jest przy pol­nej drodze odbi­ja­jącej na połud­nie od drogi łączącej Topolę Królewską z Kło­dawą. Z daleka wyróż­nia się w tere­nie jako kępa drzew i dzikiego bzu; iden­ty­fikację ułatwia również wyraźny wał kamienno-ziemny, jakim jest otoc­zony. Na cmen­tarzu trudno jest swo­bod­nie się poruszać, możemy znaleźć na nim jedynie dwa otoc­zone kami­enną obramówką groby i filar bramy z umo­cow­anym na jego szczy­cie żelaznym krzyżem (a może to nagrobek?). His­to­ria tej nekropolii sięga praw­dopodob­nie lat 90 XVIII wieku. W 1789 roku wieś zasied­lono osad­nikami olęder­skimi. Razem z pob­liskim Ksaw­erówkiem, liczyła wów­czas 133 mieszkańców. [2012]


Jerzy Szałygin, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Ziemi Łęczyckiej, Warszawa 2007

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2017

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Krzemieniewie

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Księstwie

Następny