Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Leśniku-Olędrach

Cmentarz parafii ewangelicko-augsburskiej w Poddębicach

lesnik-oledry.jpg


czytaj też:


rok założenia

XVIII/XIX w.


rok założenia

XVIII/XIX w.


Początki cmentarza mogą sięgać schyłku XVIII wieku. Nieużytkowana część wsi Leśnik została wówczas zasiedlona grupą niemieckojęzycznych olędrów, mających gospodarować na zalewowych terenach w dolinie Warty. Jedną z ich najważniejszych prac była budowa wału ziemnego od strony rzeki.

Cmentarz jest jednym ze śladów po obecności olędrów w Leśniku. Obec­nie ulokowany jest na planie niewielkiego kwadratu o wymi­arach około 5 × 5 metrów i ogrod­zony siatką. Niegdyś z pewnością był znacznie większy. Zna­j­duje się na nim pięć współczes­nych nagrobków z las­tryko, pochodzących z lat powojennych oraz z początków XXI wieku. Poza ogrod­zonym cmen­tarzykiem, w sos­nowym lesie, stoi współczesny, met­alowy krzyż z wyp­isaną na betonowym fun­damen­cie datą „1989”. Ciekawostką jest leżący kilka metrów dalej drugi krzyż, zmurszały i wrastający z ściółkę; zapewne niegdyś górował nad ewan­gelickim cmentarzem w Leśniku. [2017]


Krzysztof Paweł Woź­niak, Niemieckie osad­nictwo wiejskie między Prosną a Pil­icą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 roku. Pro­ces i jego inter­pre­tacje, Łódź 2013

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2017

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Lesiopolu

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Lesznie

Następny