Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Pustkowej Górze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

pustkowa-gora.jpg


czytaj też:


rok założenia

lata 80-te XVIII w.


rok założenia

lata 80-te XVIII w.


His­to­ria tego cmen­tarza może się­gać nawet lat 80-tych XVIII wieku. W owych cza­sach, obszar obec­nej wsi Pustkowa Góra wchodził w skład dóbr chociszews­kich i zna­j­dował się w rękach zakonu sióstr Nor­ber­tanek z Łęczycy. W 1784 roku siostry założyły Pustkową Górę i zasiedliły ją olę­drami. Cmen­tarz dawnych osad­ników jest dziś opuszc­zony i zde­wastowany. Wyróż­nia się w kra­jo­bra­zie jako kępa drzew i krzewów położona wśród pól uprawnych. Jego obec­ność zdradzają również, widoczne z daleka, dwa ceglane filary dawnej bramy cmen­tarnej. Na tere­nie nekropolii zna­jdziemy kilka­naś­cie frag­men­tów zde­wastowanych nagrobków (niek­tóre z wciąż czytel­nymi inskrypc­jami), rozkopane groby oraz głęboką na kilka­naś­cie metrów studnię. Ponoć w pob­liskim ośrodku jeździeckim można zobaczyć met­alowe skrzy­dła bramne wiszące niegdyś na ceglanych fila­rach. [2015]


Jakub Gold­berg, Osad­nictwo olę­dreskie w dawnym wojew­ództwie łęczy­ckim i sier­adzkim [w:] Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Łódzkiego. Nauki humanistyczno-społeczne Seria I Zeszyt 5, Łódź 1957

Między Bzurą a Nerem. Prze­wod­nik turysty­czny, Łódź 2008

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Przyłęku Małym

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Rąbieniu

Następny