Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Rąbieniu

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

rabien-cmentarz.jpg


rok założenia

pocz. XIX w.


rok założenia

pocz. XIX w.


Dawny cmen­tarz ewan­gelicki w Rąbi­e­niu znaleźć można tuż przy głównym skrzyżowa­niu w cen­trum wsi. Już z ulicy widać wysoką dzwon­nicę ze spicza­stą kop­ułą, frag­menty muru oraz filary bramy i furtki cmen­tarnej. Do niedawna na fila­rach wisi­ała jeszcze bogato zdo­biona żelazna krata. To jedyny wiejski cme­na­trz ewan­gelicki w okoli­cach Łodzi, na którym możemy oglą­dać dzwon­nicę, i jeden z nielicznych, na którym przetr­wał tak duży frag­ment muru. Bogate wyposaże­nie obiektu świad­czyć może o zamożności dawnych ewan­ge­lików z Rąbi­enia.

Pomimo względ­nie dobrego zachowa­nia muru i dzwon­nicy, na cmen­tarzu zachowały się jedynie trzy nagrobki oraz met­alowy krzyż, ułożone obok siebie, w cen­tral­nej części dawnej nekropolii. Dawny układ przestrzenny uległ całkowitemu zatar­ciu, obszar cmen­tarza zarasta dzisiaj wysoką trawą i samosiejkami drzew. [2012]

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2017

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Pustkowej Górze

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Rąbinku

Następny