Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Romartowie

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

romartow.jpg


czytaj też:


rok założenia

XIX w.


rok założenia

XIX w.


Cmen­tarz położony jest tuż przy drodze łączącej Romartów z War­gawą i Gajewem, w niedalekim sąsiedztwie linii kole­jowej. Obiekt można łatwo rozpoz­nać po kilku sos­nach ros­ną­cych na jego tere­nie. Na cmen­tarzu zachowało się kilka frag­men­tów nagrobków, w tym wysoka, przewró­cona stella zbu­dowana z cegieł i otynkowana, z ręcznie wyp­isanymi inskrypc­jami. W jej bliskim sąsiedztwie zna­jdziemy również zniszc­zony żelazny krzyż sto­jący niegdyś na jed­nym z nagrobków. [2014]

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Rokitnicy

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Rosanowie

Następny