Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Rudzie Bugaj

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

rudabugaj-cmentarz.jpg


rok założenia

ok. 1782


rok założenia

ok. 1782


Dawny cmen­tarz ewan­gelicki w Rudzie Bugaj położony jest w lesie, tuż przy drodze bieg­nącej w stronę oczyszczalni ścieków. Prawdopodobnie został założony na początku lat 80-tych XVIII wieku. W 1782 roku opus­toszałą wieś Ruda zasied­lono grupą osad­ników olęd­er­s­kich. Do dzisiaj zachowało się na cmen­tarzu kilka­naś­cie zde­wastowanych nagrobków, niek­tóre w ciekawej formie ściętego pnia dębu (sym­bol prz­er­wanego życia). Leśna droga, która wiedzie przez środek cmen­tarza praw­dopodob­nie była kiedyś jego główną aleją. Trudno określić pier­wotne rozmi­ary tej nekropolii, jed­nak z pewnoś­cią była więk­sza niż obszar na jakim dzisiaj „rozrzu­cone” są pozostałości po nagrobkach. [2012]


Jerzy Szałygin, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Ziemi Łęczyckiej, Warszawa 2007

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2017

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Rudunkach

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Rydzynach

Następny