Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Słowiku

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

slowik.jpg


czytaj też:


rok założenia

ok. 1784


rok założenia

ok. 1784


Cmen­tarz zna­j­duje się cen­tral­nej części miejs­cowości Słowik, na tere­nie Rodzinnych Ogród­ków Dzi­ałkowych „Olszynka”. W jego bliskim sąsiedztwie prze­b­iega droga kra­jowa nr 91. His­to­ria tego cmen­tarza może się­gać nawet 1784 roku. Wów­czas do Słowika, leżącego w dobrach pod­stolego brzez­ińskiego Jana Szcza­w­ińskiego, wprowadzili się pier­wsi olę­drzy. Dziś miejsce spoczynku kolonistów jawi się jako ogromne skupisko lilaka pospolitego. Cmen­tarz jest zakrza­c­zony do tego stop­nia, że swo­bodne poruszanie się po nim jest niemożliwe. Częściowo otoczony jest metalową siatką i wstęp na jego teren jest możliwy tylko przez furtkę prowadzącą na ogródki działkowe. Wśród zarośli można zauważyć kilka frag­men­tów nagrobków, przede wszys­tkim kami­en­nych obramowań oraz pozostałość metalowej bramy. [2017]


Krzysztof Paweł Woź­niak, Niemieckie osad­nictwo wiejskie między Prosną a Pil­icą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 roku. Pro­ces i jego inter­pre­tacje, Łódź 2013

Mirosław Makohonienko, Małgorzata Klepaczka, Raport z prospekcji terenowej (dostęp: 24 listopada 2017)

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2017

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Słotwinach

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Stamirowicach

Następny