Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Stanisławowie Nowym

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

stanislawow-nowy.jpg


czytaj też:


rok założenia

II poł. XIX w.


rok założenia

II poł. XIX w.


Dawny cmen­tarz w Nowym Stanisła­wowie położony jest przy grun­towej drodze odchodzącej na zachód od drogi bieg­nącej między Lutomier­skiem a Beł­dowem. Zachowało się na nim kilka nis­kich, betonowych „opasek” wyz­nacza­ją­cych granice mogiły oraz kilka innych destruk­tów. Wśród nich, na najwięk­szą uwagę zasługuje uła­many, sze­roki, met­alowy krzyż (bez belki poprzecznej) umieszc­zony na betonowym pos­tu­men­cie. Na cmen­tarzu zachowało się także kilka dobrze zarysowanych ziem­nych mogił; na jed­nej z nich możemy zobaczyć (przewró­cony) drew­ni­any krzyż z met­alową tabliczką. [2014]

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Stamirowicach

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Starowej Górze

Następny