Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Wilczycy

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

wilczyca1.jpg


czytaj też:


rok założenia

I poł. XIX w.


rok założenia

I poł. XIX w.


Cmen­tarz zna­j­duje się wśród pól, na północ od drogi bieg­nącej przez Wilczycę; z daleka wyróż­nia się dzięki współczes­nemu, betonowemu ogrodze­niu. Na jego teren prowadzi żelazna brama i furtka. Na cmen­tarzu zobaczyć można kilka­naś­cie zróżni­cow­anych nagrobków z okresu od przełomu XIXXX wieku, do lat 90 XX wieku. Szczególną uwagę zwracają: ogromny rodzinny grobowiec, płaska płyta zdo­biona moty­wamy kwia­towymi oraz kilka współczes­nych nagrobków z las­tryko. Nowsze inskrypcje napisane są w języku pol­skim, starsze – w niemieckim. Zarówno na starszych, jak i nowszych pły­tach nagrob­nych pow­tarzają się nazwiska Adam, Stroszer i Stengert. Na środku cmen­tarza ustaw­iony jest drew­ni­any krzyż z datą 198(?)3. [2014]

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2017

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Wiączyniu Górnym

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Wilkowie

Następny