Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Wilkowie

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

wilkow1.jpg


czytaj też:


rok założenia

I poł. XIX w.


rok założenia

I poł. XIX w.


Cmen­tarz w Wilkowie zna­j­duje się w lesie na połud­nie od wsi, tuż przy jed­nej z leśnych dróg. Wśród iglastych drzew wyróż­nia się dzięki rozłożys­temu dębowi. Na cmen­tarzu zachowało się kilka­naś­cie nagrobków lub ich frag­men­tów, w więk­szości zarośnię­tych trawą, mchem i porostami. Na części ocalałych płyt można odczy­tać inskrypcje, w tym zapisane tzw. „gotykiem”. Charak­terysty­cznymi obiek­tami na cmen­tarzu są dwa nagrobki z lat powo­jen­nych, zbu­dowane z las­tryko. Łatwo również wyróżnić w tere­nie co najm­niej kilka­naś­cie mogił ziem­nych. Nad nekropolią góruje wysoki drew­ni­any krzyż z 1995 roku. [2009]

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2017

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Wilczycy

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Władysławowie

Następny