Budynek produkcyjno-handlowy Schlösserów w Ozorkowie

Budynek mieszkalno-handlowy

ozorkow-motarnia.jpg

Nazwa „motar­nia” uży­wana w odniesie­niu do tego budynku, jest niczym innym jak archaicznym określe­niem przędzalni (2015)


czytaj też:


budowa

lata 30-te XIX w.


budowa

lata 30-te XIX w.


Piętrowy budynek dawnej przędzalni sto­jący przy ulicy Listopad­owej zbu­dowany został przez Friedricha Schlössera w lat­ach 30-tych XIX wieku. Posi­ada klasy­cysty­czną, sześ­cioosiową elewację. Szczególną uwagę zwracają ozdobne płyciny z płasko­rzeźbami przed­staw­ia­ją­cymi gryfy, umieszc­zone pomiędzy półkoliś­cie zakońc­zonymi otworami drzwiowymi. Obie kondy­gnacje odd­ziela ozdobny gzyms.

ozorkow motarnia gryfy

Słynne gryfy na fron­towej ścianie motarni (2015)

Pier­wot­nie na piętrze budynku zna­j­dowała się hala pro­duk­cyjna, a na parterze skład, kan­tor i sklep fab­ryczny. Co ciekawe, w jed­nym z pomieszczeń Schlösser zor­ga­ni­zował kasę chorych dla robot­ników pracu­ją­cych w jego zakładach (w owych cza­sach fab­rykanci raczej nie prze­jaw­iali takiej troski o zdrowie swoich pra­cown­ików). [2015]


Danuta Trzcińska (red), Architektoniczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

inne fabryki w regionie

Related Articles

 

Tags:

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

Please publish modules in offcanvas position.

Cukrownia rodziny Wernerów w Leśmierzu

Następny