Mapy historyczne

„Atlas Jabłonowskiego” (1772)
Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats et subdivisée…

Mapa Prus Południowych Davida von Gille’go (1802–1803)
Special Karte von Südpreussen

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (tzw. Mapa Kwatermistrzostwa) (1843)
Топографическая Капта Царства Польскаго

Mapy WIG (tzw. setki) (1924–1939)
Mapa Taktyczna Polski

Mapa Alberta Breyera (1938)
Karte der Deutschen Siedlungen in Mittelpolen

Mapa kolonii niemieckich w środkowej Polsce
Vistula Colonies