Mapy historyczne

„Atlas Jabłonowskiego” (1772)
Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats et subdivisée…

Mapa województwa łęczyckiego Karola de Perthées (1793)
Mappa szczegulna Woiewództwa Łęczyckiego zrządzona z innych wielu map…

Mapa Prus Południowych Davida von Gille’go (1802–1803)
Special Karte von Südpreussen

Mapa Województwa Mazowieckiego Juliusza Kolberga (1826)
Mappa jeneralna województwa mazowieckiego

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (tzw. Mapa Kwatermistrzostwa) (1843)
Топографическая Капта Царства Польскаго

Mapa Chrzanowskiego (1859)
Karta dawnej Polski z przyległymi okolicami krajów sąsiednich…

Mapy Reymanna (1806–1908)
Topographische Specialkarte des Preussischen Staats und der angrenzenden Länder

Mapy WIG (tzw. setki) (1924–1939)
Mapa Taktyczna Polski

Mapa Alberta Breyera (1938)
Karte der Deutschen Siedlungen in Mittelpolen

Mapa kolonii niemieckich w środkowej Polsce
Vistula Colonies