tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Andrzejów

Cmen­tarz w Andrzejowie (wieś znajduje się dziś w granicach Łodzi) znajduje się przy ulicy Rokicińskiej, na prywatnej posesji między ulicami Gwarną i Włodarską. Jego początki sięgają lat 20-tych XIX wieku; powstał na planie wydłużonego prostokąta i miał powierzchnię 0,7 ha. Wejście na nekropolię pierwotnie było ulokowane od strony wschodniej. Wiadomo, że w 1912 roku miejscowa wspólnota zakupiła sąsiadującą z cmentarzem działkę i podzieliła na dwie części: jedną przeznaczono pod budowę kościoła, a drugą pod nowe pochówki. Część nagrobków uległa zniszczeniu w trakcie działań wojennych w 1914 roku.

Obecnie większość terenu cmentarza porośnięta jest gęstymi krzakami i samosiejkami drzew, jedynie kilka nagrobków jest zadbanych i uporządkowanych (należą do rodziny mieszkańców posesji). Dominują pomniki z lat powojennych, zbudowane z lastryko. Wśród gęstej zieleni można dostrzec jeszcze co najmniej kilka starszych piaskowcowych nagrobków lub ich fragmentów: najciekawsze z nich mają formę ściętego pnia dębu lub krzyża oplecionego pnączami winorośli. Według wspomnień mieszkańców, największych zniszczeń dokonano na cmentarzu w latach 80-tych XX wieku; większość kamieni została wywieziona i powtórnie wykorzystana do budowy nowych pomników. [2018]

K. Badziak, K. Chylak, M. Łapa, Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku, Łódź 2014

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi