tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Antoniew

Ewan­gelicki cmen­tarz w Antoniewie położony jest pomiędzy domami jed­norodzin­nymi, w niewielkim zaga­jniku. Wysokie drzewa, którymi jest porośnięty są widoczne już z ulicy Słowiańskiej, prowadzącej do Łodzi. Na cmen­tarzu zachowało się kilka zniszc­zonych nagrobków, głównie nis­kich, betonowych „opasek”, mogił ziem­nych oraz jedna, półokrągła płyta z widocznym miejscem po medalionie. Jeden z nagrobków ma wyjątkowo intere­su­jącą formę, to praw­dopodob­nie frag­ment stelli o bogatej orna­men­tyce, z umieszc­zonym z cen­trum trójkątem otoc­zonym roz­chodzą­cymi się promieni­ami, przy­pom­i­na­ją­cym oko opa­trzności. Tego typu nagrobek stanowi unikat na wiejs­kich cmen­tarzach ewan­gelic­kich w okoli­cach Łodzi. [2010]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi