tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Babiczki

Cmen­tarz ewan­gelicki w Babiczkach położony jest w lesie, na północny wschód od wsi, przy skrzyżowa­niu leśnych dróg. Zachowała się na nim jedynie pod­murówka dużego rodzin­nego grobowca, oparty o drzewo żelazny krzyż oraz kilka trud­nych do ziden­ty­fikowa­nia frag­men­tów nagrobków. Jedynie około pięciu lat stał na cmentarzu duży, drewniany krzyż z wyp­isanymi na poziomej belce datami „1945–2005”. Obecnie leży na wspomnianej podmurówce, a wypisane nań daty są ledwo widoczne. [2013]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi