tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Bechcice-Kolonia

Cmen­tarz w Bechcicach-Kolonii zna­j­duje się na połud­nie od wsi, na widocznym z daleka, sporym wzniesie­niu. Możemy dostać się do niego idąc polna drogą odchodzącą od głównej drogi bieg­nącej przez Bech­cice. Miejsce jest bardziej znane dzięki cmen­tar­zowi wojen­nemu z 1914 roku w którym spoczywa ponad 120 żołnierzy armii niemieck­iej i rosyjskiej. Brama cmen­tarna z 1935 roku i nagrobki żołnier­skie pojawią się przed oczyma zwiedza­ją­cych jako pier­wsze. Cmen­tarz cywilny jest straszy, prawdopodobnie założony został wraz z założeniem kolonii w latach 30-tych XIX wieku i zna­j­duje się nieco dalej, tuż za wysokim obeliskiem wyz­nacza­ją­cym kraniec cmen­tarza wojen­nego. Zna­jdziemy na nim kilka zde­wastowanych nagrobków o różnej formie, w tym jeden otoc­zony żelaznym płotkiem. Spoczywa w nim właś­ci­ciel dawnej cegielni w Bech­ci­cach. Co ciekawe, pochówków na cmen­tarzu dokony­wano także po II wojnie świa­towej, o czym świad­czą dwa współczesne krzyże sto­jące na tere­nie nekropolii wojen­nej. [2014]

Janusz Ziarnik, Cmen­tarz wojenny w Bech­ci­cach koło Lutomier­ska [w:] Na sier­adz­kich szlakach, nr 1/2006

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi