tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Biała

Cmen­tarz położony jest w niewielkim lesie, na połud­nie od zabu­dowań Białej, u zbiegu pol­nych dróg bieg­ną­cych z okolicznych wsi. Założony został w 1842 roku i służył mieszkań­com kilku okolicznych miejs­cowości: Białej, Głowy, Woli Bran­ick­iej, Cypri­anowa i Dobrej (mieszkańcy tych wsi zjed­noczyli się i utworzyli tzw. Gminę Cmen­tarną). Do dziś zachowało się na nim kilka­naś­cie zde­wastowanych nagrobków, w więk­szości z wciąż czytel­nymi inskrypc­jami (najczęś­ciej w języku niemieckim). Obiekt otacza niewysoki wał ziemny. Na jego teren prowadzą dwa masy­wne, otynkowane filary zbu­dowane z cegły. [2016]

Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej do 1972 roku, Zgierz 2012

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi