tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Bugaj

Początki cmen­tarza wiązać można z latami 80-tymi XVIII wieku. W 1782 roku, ówczesny właś­ci­ciel Bugaju, Walenty Cho­brzyński, sprowadził do wsi grupę olę­drów. Pięć lat później stało tu już 8 domów zamieszkanych przez 27 mieszkańców. Na cmen­tarzu zachowały się do naszych cza­sów tylko dwa filary dawnej bramy lub furtki cmen­tarnej. Tylko jeden z nich jeszcze stoi. Pozostała część tej położonej wśród pól uprawnych nekropolii jest gęsto zarośnięta samosiejkami drzew. Obiekt widać z daleka, zna­jdziemy go na połud­nie od drogi prowadzącej przez wieś. [2014]

Jerzy Szałygin, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Ziemi Łęczyckiej, Warszawa 2007

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi