tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieistniejący cmentarz ewangelicko-augsburski

Dąbrowa

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Dąbrowie

Być może tutaj znajdował się cmentarz osadników z Dąbrowy (2011)

Po cmentarzu ewangelickim w Dąbrowie (obecnie część Łodzi) nie pozostał żaden ślad; na jego miejscu znajduje się dziś jezdnia, część stacji towarowej i rozlewnia gazu. Obecna ulica Dostawcza – na północ od ulicy Dąbrowskiego – częściowo pokrywa się z dawną drogą prowadzącą na cmentarz. W miejscu skrzyżowania torów z jezdnią widoczne jest nieznaczne wyniesienie terenu; być może jest to ślad po dawnej nekropolii.

Początki cmentarza sięgają prawdopodobnie lat 90-tych XVIII wieku (samą osadę założono w 1789 roku). [2011]

Krzysztof Paweł Woź­niak, Niemieckie osad­nictwo wiejskie między Prosną a Pil­icą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 roku. Pro­ces i jego inter­pre­tacje, Łódź 2013

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi