tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Felicjanów

Miejscowy cmentarz znajduje się na zachód od głównej drogi prowadzącej przez Felicjanów. W krajobrazie widoczny jest jako kępa drzew i krzewów; nie prowadzi do niego żadna droga. Co ciekawe, również w przeszłości chcąc dostać się na cmentarz, wierni musieli przechodzić przez prywatny teren należący do jednego z gospodarzy, Samuela Zimmera. Dopiero w 1930 roku władze kantoratu zdecydowały się odkupić pas ziemi (137 × 3 metry) i przeznaczyć go na drogę. Dwa lata wcześniej cmentarz poszerzono.

Dziś na jego terenie zachowało się kilkadziesiąt zróżnicowanych nagrobków lub ich fragmentów. Wśród nich znajdziemy betonowe ramy grobowe, poziome płyty nagrobne, piaskowcowe stelle i metalowe krzyże. Szczególną uwagę zwraca fragment płyty wykonanej z czarnego, szlifowanego na połysk kamienia. Na cmentarzu znajduje się również kwatera żołnierzy z czasów I wojny światowej. Liczne zachowane inskrypcje zapisane są w języku niemieckim. [2011]

Eduard Kneifel, Harry Richter, Ewangelicko-luterańska parafia Brzeziny koło Łodzi 1829–1945, Łódź 2010

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi