tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Feliksów

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Feliksowie

Autorem trzech ostatnich zdjęć jest Hubert Kasprzak (2014)

Cme­na­trz w Felik­sowie zna­j­duje się wśród pol, pomiędzy płynącą w pobliżu rzeką Ner a drogą prowadzącą do wsi. Łatwo rozpoz­nać go dzięki gęsto poras­ta­ją­cym jego teren drze­wom, oraz niewysokim wzniesie­niu, na jakim został ulokowany. Na cmen­tarzu zna­jdziemy kilka met­alowych krzyży sto­ją­cych na grobach obramowanych betonowymi „opaskami” oraz kilka innych zarośnię­tych i zde­wastowanych nagrobków. Najlepszy stan zachowania prezentuje duży pomnik z lastryko z 1945 roku. W cen­tral­nej części nekropolii stoi wysoki, met­alowy krzyż. [2014]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi