tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Florentynów

To jeden z nielicznych zad­banych wiejs­kich cmen­tarzy w regionie. Należy szukać go na osiedlu domów jed­norodzin­nych we Flo­ren­tynowie, przy jed­nej z piaszczystych dróg. Na cmen­tarzu zna­jdziemy kilka­dziesiąt wyrażnie zarysowanych mogił ziem­nych, w więk­szości przy­s­tro­jonych sztucznymi kwiatami i zniczami. Szczególną uwagę zwraca duża betonowa rama otacza­jąca kilka tego typu mogił. Oprócz tego, na cmen­tarzu zna­j­duje się kilka mniejszych obramowanych nagrobków, jeden współczesny nagrobek z las­tryko i duży drew­ni­any krzyż poma­lowany na zielono. Na niek­tórych pły­tach zobaczymy napisy w języku pol­skim. [2009]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi