tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Grabów

Cmen­tarz ewan­gelicki w Grabowie zna­j­duje się za miastem, około 100 metrów od drogi prowadzącej w kierunku Pustej Wsi i Kurz­jamy. Dzięki zaras­ta­ją­cym cmen­tarz gęstym krza­kom dzikiego bzu i drze­wom, łatwo zlokali­zować go wśród pól. Z tego samego powodu, trudno jest wejść na jego teren. Oprócz kilku frag­men­tów zde­wastowanych pom­ników, nie zna­jdziemy tu żad­nych śladów po dawnej nekropolii grabows­kich ewan­ge­lików. [2012]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi