tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski / Symboliczny cmentarz Polonii

Justynów

Dawny cmentarz ewan­gelicki w Justynowie znajduje się między ulicami Główną i Łódzką i funkcjonuje dziś jako Symboliczny cmentarz Polonii. Jego organizatorem jest Pan Paweł Sobótka, prowadzący w Justynowie firmę kamieniarską. Początki cmentarza sięgają 1811 roku, w którym założono kolonię i sprowadzono pierwszych zagranicznych osadników. W nazwie wsi upamiętniono córkę Magdaleny Sucheckiej, ówczesnej właścicielki dóbr bedońskich.

Cmentarz jest w całości otoczony murem z pustaków i cegieł, a od frontu metalowym ogrodzeniem. Przez jego środek poprowadzona jest szeroka aleja wyłożona fragmentami tablic z lastryko. Warto wspomnieć, że w przeciwieństwie do większości wiejskich cmentarzy ewangelickich, obiekt jest zadbany i uporządkowany. Ostatnie pochówki miały miejsce prawdopodobnie w latach 60-tych XX wieku.

Oprócz oryginalnych nagrobków z okresu międzywojennego i przełomu XIX i XX wieku, na cmentarzu znajdziemy kilkanaście współczesnych pomników. Wśród nich jest symboliczny nagrobek Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II oraz Marii i Lechowi Kaczyńskim. Części starych nagrobków dodano współczesne elementy (np. grób Paula Lerke czy Adolfa i Alfonsa Kebsch), a wspomniany pomnik poświęcony dwóm wieszczom wykonano… na odwrocie nagrobka z 1902 roku. Oprócz nazwisk i dat, na współcześnie wykonanych pomnikach znajdziemy też fragmenty poezji, cytaty i hasła utrzymane w patetycznym tonie (często wręcz na granicy komizmu). Niejasny przekaz niesie część z umieszczonych na cmentarzu „instalacji”: dąb pokryty kilkudziesięcioma figurkami ukrzyżowanego Chrystusa czy tablice symbolizujące Dziesięć Przykazań, wkomponowane w filary bramy cmentarnej. [2011]

M. Kulesza, M. Łapa, J. Walicki (red), Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi, Łódź 2010

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi