tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieistniejący cmentarz ewangelicko-augsburski

Karolew

Trudno jest dziś odnaleźć widoczny ślad po cmen­tarzu ewangelicko-augsburskim w Karolewie. W miejscu dzisiejszego osiedla mieszkan­iowego zna­j­du­jącego się w południowo-zachodniej części Łodzi, rozciągała się w XIX wieku niemiecka kolonia. Założył ją w 1852 roku Karol Lubowidzki, admin­istru­jący należą­cymi do swo­jego ojca dobrami Brus i Widzew Żdżary. Trzy­dzieści lat później kolonię zamieszki­wało już 220 osób. Oprócz wspom­ni­anej nekropolii, funkcjonowała tu również niewielka szkoła dla ewan­gelic­kich dzieci.

Cmen­tarz zna­j­dował się przy dzisiejszej ulicy Wileńskiej, w bliskim sąsiedztwie obec­nych budynków szkoły pod­sta­wowej i przed­szkola. Jego obszar można dziś wyróżnić w tere­nie dzięki lekkiemu wzniesie­niu i grupie starych drzew. Ponoć jeszcze w lat­ach 60 XX wieku cmen­tarz był ogrod­zony, a w dniu Wszys­t­kich Świę­tych na nagrobkach zapalano znicze. Na początku lat 70-tych cmen­tarz został zlik­wid­owany. Na jego tere­nie założono skwer; dziś zna­j­duje się na nim plac zabaw. [2015]

Andrzej Kubik, Krystyna Bal­sam, Rys dziejów Karolewa, Wirtu­alne Muzeum Karolewa (dostęp: 18 lutego 2015)

Wywiad Danuty Pos­piech z panem Karolem Popławskim, Wirtu­alne Muzeum Karolewa (dostęp: 18 lutego 2015)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi