tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Karolinów

Na dawnym cmen­tarzu w Karoli­nowie nie zachowały się żadne nagrobki. O jego ist­nie­niu świad­czy tylko niskie, sztucznie usy­pane wzniesie­nie, na jakich lokowano niegdyś ewan­gelickie nekropolie. Być może ros­nąca na cmen­tarzu kępka lilaka pospolitego oznacza miejsce czy­je­goś spoczynku. Obiekt położony jest wśród pol, na połud­nie od drogi prowadzącej przez wieś. [2014]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi