tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Katarzynów

Cmen­tarz położony jest na skraju lasu roz­cią­ga­jącego się na północ od wsi, tuż przy drodze prowadzącej w stronę trasy nr 708. Ulokowany jest na planie trapezu. Najłatwiej można rozpocz­nać go dzięki kilku zachowanym betonowym słup­kom oraz frag­men­towi siatki. Część słup­ków wciąż stoi, jed­nak więk­szość z nich leży na ziemi lub została całkowicie usunięta z terenu cmen­tarza. W porów­na­niu do innych wiejs­kich nekropolii, obiekt w Katarzynowie nie jest położony ani na sztucznym, ani na nat­u­ral­nym wzniesienu. Na jego tere­nie zachował się tylko frag­ment jed­nego nagrobka. [2015]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi