tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Kontrewers

Cmen­tarz w Kon­trew­er­sie był praw­dopodob­nie miejscem spoczynku dla mieszkańców Dzierżanowa, licznie zamieszki­wanego niegdyś przez lud­ność wyz­na­nia ewangelicko-augsburskiego. Obiekt zna­j­duje się tuż przy pol­nej drodze bieg­nącej ze wspom­ni­anej wsi do szosy Kuciny–Puczniew, w niewielkim lesie. Trudno przeoczyć go ze względu na widoczny od drogi, betonowy mur. Niestety, nie przetr­wała do naszych cza­sów brama ani furtka cmen­tarna. Na samej nekropolii zna­jdziemy kilka­naś­cie nagrobków lub ich frag­men­tów, w tym dwa mające intere­su­jącą formę ściętego pnia dębu. Zwraca uwagę duża płaska płyta nagrobna leżąca przy głównej alei cmen­tarza, oraz wysoki, drew­ni­any krzyż oznac­zony datą „1985”. [2007]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi