tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Krasnodęby Stare

Dawny cmen­tarz ewan­gelicki w Starych Krasnodębach zna­j­duje się tuż przy asfal­towej drodze bieg­nącej do Parzęczewa, na niewielkim, zarośnię­tym wzniesie­niu. Uwagę zwracają trzy położone obok siebie nagrobki; na dwóch z nich można jeszcze odczy­tać przed­wo­jenne inskrypcje. Równie intere­su­jąca jest przewró­cona stella leżąca na prze­ci­wległej części cmen­tarza. Wśród bujnej roślin­ności znaleźć można jeszcze kilka zniszc­zonych nagrobków, frag­men­tów pom­ników i pros­tokąt­nych pod­murówek.

Na jednej z płyt, pochodzącej z lat 30-tych XX wieku, można odczytać inskrypcję Hier ruhen im Herrn | unsere lieben kinder | Dieter und Horst Zachert („tu spoczywają w Panu nasze drogie dzieci Dieter i Horst Zachert”). Zmarli chłopcy nosili nazwisko znanych w Zgierzu (i nie tylko) przemysłowców. Wiadomo, że jeden z Zachertów – Jan Samuel był właścicielem majątku ziemskiego i dworu w pobliskiej Nakielnicy. Być może z jego osobą spokrewnione są dzieci pochowane w Krasnodębach. [2014]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi