tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Krzemieniew

Cmen­tarz zna­j­duje się tuż przy pol­nej drodze prowadzącej do Krzemie­niewa od szosy łączącej Alek­san­drów z Pod­dębi­cami. Wyróż­ni­ają go gęsto ros­nące drzewa i krzewy. Ich ilość jest tak duża, że zarówno wstęp jak i swobodne poruszanie się po obiekcie jest prawie niemożliwe. Na cmen­tarzu zachowało się tylko kilka frag­men­tów nagrobków, w tym jeden rozkopany grób obramowany betonową „opaską”. [2009]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi