tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Ksawerów

Cmen­tarz w Ksawerowie położony jest przy pol­nej drodze odbi­ja­jącej na połud­nie od drogi łączącej Topolę Królewską z Kło­dawą. Z daleka wyróż­nia się w tere­nie jako kępa drzew i dzikiego bzu; iden­ty­fikację ułatwia również wyraźny wał kamienno-ziemny, jakim jest otoc­zony. Na cmen­tarzu trudno jest swo­bod­nie się poruszać, możemy znaleźć na nim jedynie dwa otoc­zone kami­enną obramówką groby i filar bramy z umo­cow­anym na jego szczy­cie żelaznym krzyżem (a może to nagrobek?). His­to­ria tej nekropolii sięga praw­dopodob­nie lat 90 XVIII wieku. W 1789 roku wieś zasied­lono osad­nikami olęder­skimi. Razem z pob­liskim Ksaw­erówkiem, liczyła wów­czas 133 mieszkańców. [2012]

Jerzy Szałygin, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Ziemi Łęczyckiej, Warszawa 2007

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi