tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Łaznowska Wola

Cmentarz ewangelicki w Łaznowskiej Woli znajduje się na południe od skrzyżowania dwóch głównych dróg (DW713 i ulicy Południowej) biegnących przez wieś. To największa wiejska nekropolia ewangelicka w województwie łódzkim. Zajmuje obszar o wymiarach około 70 x 100 metrów i jest ogrodzona niemal kompletnym ogrodzeniem z czerwonej, nieotynkowanej cegły.

Na terenie cmentarza znajdziemy kilkadziesiąt nagrobków o zróżnicowanej formie i różnym stopniu zachowania. Oprócz zbudowanych z lastryko ram grobowych znajdziemy też duże rodzinne grobowce i niewysokie stelle z piaskowca. Na wielu płytach zachowały się inskrypcje, niemal wyłącznie w języku niemieckim. Na nagrobku Mayerów można zobaczyć medaliony obu małżonków. Na cmentarzu znajdziemy też resztki drewnianego krzyża i pozostałości studni.

Szczególną uwagę zwraca nagrobek Martina Wegnera z 1863 roku, wystawiony przez jego żonę. Znajdziemy na nim długi, dość trudny w rozszyfrowaniu tekst epitafijny oraz złożoną symbolikę – oprócz popularnych motywów roślinnych na nagrobku umieszczono wizerunki kościotrupa z kosą, ptaka, ćmy (?), złamanej kolumny (?), węża i czaszki ze złożonymi piszczelami.

Od 2017 roku cmentarz objęty jest akcją porządkową zainicjowaną przez Panią Hannę Szurczak. Z biegiem lat powiększa się grono zaangażowanych wolontariuszy. Dzięki ich pracy możemy dziś podziwiać wiele z widocznych płyt nagrobnych (wcześniej leżących pod warstwą ziemi i liści). Zarówno cmentarz, jak prowadząca doń droga zostały oznaczone stosownymi tablicami. Relacje z postępów prac można śledzić na stronie Bartka Bijaka oraz facebookowym profilu Łaznowska Wola i inne cmentarze województwa łódzkiego. [2018]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi