tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Czynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Leśnik-Olędry

Początki cmentarza mogą sięgać schyłku XVIII wieku. Nieużytkowana część wsi Leśnik została wówczas zasiedlona grupą niemieckojęzycznych olędrów, mających gospodarować na zalewowych terenach w dolinie Warty. Jedną z ich najważniejszych prac była budowa wału ziemnego od strony rzeki.

Cmentarz jest jednym ze śladów po obecności olędrów w Leśniku. Obec­nie ulokowany jest na planie niewielkiego kwadratu o wymi­arach około 5 × 5 metrów i ogrod­zony siatką. Niegdyś z pewnością był znacznie większy. Zna­j­duje się na nim pięć współczes­nych nagrobków z las­tryko, pochodzących z lat powojennych oraz z początków XXI wieku. Poza ogrod­zonym cmen­tarzykiem, w sos­nowym lesie, stoi współczesny, met­alowy krzyż z wyp­isaną na betonowym fun­damen­cie datą „1989”. Ciekawostką jest leżący kilka metrów dalej drugi krzyż, zmurszały i wrastający z ściółkę; zapewne niegdyś górował nad ewan­gelickim cmentarzem w Leśniku. [2017]

Krzysztof Paweł Woź­niak, Niemieckie osad­nictwo wiejskie między Prosną a Pil­icą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 roku. Pro­ces i jego inter­pre­tacje, Łódź 2013

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi