tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Marcinów

Dawny cmen­tarz w Mar­ci­nowie jest tak gęsto zarośnięty dzikim bzem, że w okre­sie let­nim nie da się wejść na jego teren. Obiekt położony jest w odległości około 80 metrów od zabu­dowań i łatwo zauważyć go z drogi bieg­nącej przez wieś. Na samym cmen­tarzu można zauważyć tylko jeden nagrobek – ma formę żelaznego krzyża osad­zonego na kami­en­nej pod­stawie z wyrytą datą „1885”(?). Szczególną uwagę zwraca brama cmen­tarna, o formie niespo­tykanej na innych tego typu obiek­tach. Żelazne skrzy­dła bramy i furtki o dość fan­tazyjnym ksz­tał­cie zamo­cow­ane są na drew­ni­anych słu­pach i zwieńc­zone belką o półkolistym ksz­tał­cie. W środ­kowej części tej belki zna­j­dował się niegdyś mały, drew­ni­any krzyż. Cała kon­strukcja jest dość wysoka (2,5–3 metry) i doskonale widoczna z drogi. Wokół cmen­tarza zachowały się również frag­menty ogrodzenia z siatki. [2009]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi