tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Poddębice

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Poddębicach

Zdjęcia z facebookowego profilu „Zima z cmentarzami” (2018)

Pod­dębicki cmen­tarz zna­j­duje się przy pol­nej drodze odchodzącej na połud­nie od ulicy Łódzkiej, dość daleko od cen­trum miasta. Najłatwiej można zlokali­zować go dzięki zna­j­du­jącej tuż obok strażack­iej wieży do ćwiczeń. Sama nekropo­lia jest bardzo zarośnięta, z daleka prezen­tuje się jako wysoka kępa krza­ków z góru­ją­cym nad nimi drew­ni­anym krzyżem. Na tere­nie cmen­tarza można znaleźć kilka zakrzaczonych i zarośniętych nagrobków. Jedynie dwa powojenne pomniki mają swoich opiekunów, są zadbane i przystrojone, a teren wokół nich, oczyszczony z krzaków. [2018]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi